Pobierz wszystkie

Zarząd nc+

Manuel_Rougeron_Prezes_Zarzadu_i_Dyrektor_Generalny__nc_.jpg
Manuel_Rougeron_Prezes_Zarzadu_i_Dyrektor_Generalny__nc_.jpg

Jacek_Balicki_Wiceprezes_Zarzadu_ds._Marketingu.jpg
Jacek_Balicki_Wiceprezes_Zarzadu_ds._Marketingu.jpg

Artur_Przybysz_Wiceprezes_Zarzadu_ds._Sprzedazy_i_Logistyki_nc_.jpg
Artur_Przybysz_Wiceprezes_Zarzadu_ds._Sprzedazy_i_Logistyki_nc_.jpg

Edyta_Sadowska_dyrektor_pionu_programowego.JPG
Edyta_Sadowska_dyrektor_pionu_programowego.JPG

140 KB
Frederic_Berardi_Wiceprezes_Zarzadu_i_Dyrektor_Finansowy_nc_.jpg
Frederic_Berardi_Wiceprezes_Zarzadu_i_Dyrektor_Finansowy_nc_.jpg

Jaros_aw_Kordalewski_Wiceprezes_Zarzadu_ds._Technologicznych_i_IT.jpg
Jaros_aw_Kordalewski_Wiceprezes_Zarzadu_ds._Technologicznych_i_IT.jpg